گزارش عملکرد


 

دانشگاه تربیت مدرس تنها دانشگاه جوان و جامع تحصیلات تکمیلی کشور است و با سپری شدن ۴۰ سال از سال تأسیس، هم اکنون در پنجره فرصت استثنایی برای تحول قرار گرفته است. این دانشگاه به دلیل برخورداری از ساختار منسجم با قابلیت چابکی و انعطاف پذیری بالا، یکی از دانشگاه های بسیار مستعد برای هرگونه برنامه تحولی و تغییر (از جمله تبدیل شدن به یک دانشگاه بین المللی الگو در کشور و...) در تراز ملی است. حرکت های متهورانه در پژوهش، راه اندازی انبوهی از رشته های جدید تحصیلات تکمیلی برای اولین بار در کشور، سد شکن بودن در خود اتکایی کشور به تامین اعضای هیئت علمی دانشگاهها، جامعیت رشته های تحصیلات تکمیلی و حضور در پایتخت، تمایز شاخص دانشگاه تربیت مدرس در آموزش عالی کشور بوده است. دانشگاه تربیت مدرس هدف خود را در طرح تحول راهبردی(۱۴۰۴-۱۳۹۵) هم پایی با دانشگاههای برتر جهان قرار داده است. دانشگاه تربیت مدرس دانشگاهی خوداتکا و پیشرو در آموزش و پژوهش، فناوری، نوآوری و کارآفرینی است که تلاش می کند تا جزو ۲۰۰ دانشگاه برتر جهان و سه دانشگاه برتر منطقه قرار گیرد.
آموزش عالی ایران در ۸ سال گذشته از فرازها و نشیب‌های متعدّدی برخوردار بوده است. در آخرین مورد، موضوع همه‌گیری کرونا از اواخر سال ۹۸ و ادامه آن در سال ۱۴۰۰ باعث شد که بسیاری از برنامه‌های دانشگاه‌، دستخوش تغییرات جدی شود. آنچه مهم است ادامۀ روند توسعه و تکامل آموزش عالی کشور در بستری آرام و مناسب است. گزارش ذیل مجموعه فعالیت‌های دانشگاه‌ تربیت مدرس است که در اختیار علاقمندان قرار می‌گیرد. این مجموعه با تلاش کلیه همکاران دانشگاه تهیه شده و با هدف انتقال تجربیات مدیریتی موفق برای جلوگیری از هدر رفت منابع و افزایش راندمان و به عنوان اسناد عملکردی دانشگاه‌ در دولت های یازدهم و دوازدهم در اختیار عموم همکاران محترم قرار می‌گیرد.
دریافت فایل گزارش عملکرد ۸ ساله دانشگاه تربیت مدرس (تاریخ تنظیم: سال ۱۴۰۰)