دانشگاه در رتبه‌بندی‌ها


 

bullet نظام رتبه‌بندی لایدن

رتبه‌بندی مؤسسه لایدن برپایه شاخص تأثیر در سال 2018

CWTS Leiden Ranking 2018

نام دانشگاه رتبه جهان (از 938 دانشگاه در جهان) رتبه در آسیا رتبه در ایران
Univ Tehran 179 54 1
Amirkabir Univ Technol 273 81 2
Tehran Univ Med Sci 316 97 3
Sharif Univ Techno 372 115 4
Tarbiat Modares Univ 406 128 5

رتبه‌بندی مؤسسه لایدن برپایه شاخص همکاری در سال 2018

CWTS Leiden Ranking 2018

نام دانشگاه رتبه جهان (از 938 دانشگاه در جهان) رتبه در آسیا رتبه در ایران
Univ Tehran 230 52 1
Tehran Univ Med Sci 318 78 2
Amirkabir Univ Technol 405 102 3
Sharif Univ Techno 457 122 4
Tarbiat Modares Univ 461 126 5

bullet نظام رتبه‌بندی SCIMAGO

رتبه دانشگاه‌های ایران در سال 2018 (از 5637 دانشگاه)

دانشگاه رتبه در ایران رتبه در خاورمیانه رتبه در جهان
دانشگاه تهران 1 7 429
علوم پزشکی تهران 2 10 469
صنعتی شریف 3 18 548
صنعتی امیر کبیر 4 19 550
تربیت مدرس 5 21 556
صنعتی اصفهان 6 31 589
علم وصنعت 7 35 600
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری 8 37 606
علوم پزشکی تبریز 9 38 608
فردوسی مشهد 10 41 615
انستیتو پاستور ایران 11 44 619
دانشگاه تبریز 12 47 625

bullet نظام رتبه بندی و بومتریک

رتبه بندی دانشگاه های ایران در موسسه وبومتریک در سال 2018 (از 11994 دانشگاه )

Excellence Rank Openness Rank Impact Rank Presence Rank University World
Rank
Ranking
327 625 729 90 University of Tehran 390 1
445 407 1288 205 Tehran University of Medical Sciences 557 2
491 2344 734 838 Sharif University of Technology Tehran 596 3
474 886 2234 1793 Amirkabir University of Technology 787 4
568 864 2580 601 Tarbiat modares University 854 5
790 920 2245 211 Shahid Beheshti University of Medical Sciences 922 6
601 1047 2871 896 Isfahan University of Technology 935 7
589 1100 3118 743 Iran University of Sciences & Technology Tehran 952 8
810 1570 2300 203 Ferdowsi University of Mashhad 992 9
913 1109 3288 348 Shahid Beheshti University 1206 10

Asia

Excellence Openness Impact Presence University World
Rank
Ranking
568 864 2580 601 Tarbiat modares University 854 185

(Asia (Incl ME

Excellence Openness Impact Presence University World
Rank
Ranking
568 864 2580 601 Tarbiat modares University 854 185

Middle East

Excellence Openness Impact Presence University World
Rank
Ranking
568 864 2580 601 Tarbiat modares University 854 26

Eurasia

Excellence Openness Impact Presence University World
Rank
Ranking
568 864 2580 601 Tarbiat modares University 854 540

bullet ننظام رتبه‌بندی U.S.News

رتبه کشوری، منطقه آسیا و جهانی دانشگاه‌های برتر ایران در پایگاه رتبه‌بندی U.S.News در سال 2019 (از 1250 دانشگاه)

دانشگاه رتبه در ایران رتبه در آسیا رتبه جهانی نمره از 100
دانشگاه تهران 1 63 438 48.6
دانشگاه آزاد اسلامی 2 68 460 47.7
صنعتی شریف 3 94 550 44.7
صنعتی اصفهان 4 108 590 42.8
صنعتی امیر کبیر 5 129 675 40.2
علوم پزشکی تهران 6 146 913 39.1
تربیت مدرس 7 173 805 35.9
علم و صنعت 8 183 837 34.7
فردوسی مشهد 9 200 872 33.5
دانشگاه تبریز 10 200 872 33.5
صنعتی نوشیروان بابل 11 214 902 32.7
علوم پزشکی مشهد 12 229 938 31.3

bullet نظام رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان اسلام (ISC)

رتبه‌بندی دانشگاه‌های ایران در رتبه‌بندی جهان اسلام (ISC) سال 16-2015 (از 650 دانشگاه)

Total Economic Impact Scientific Production Scientific Diplomacy Impact Country Institution Rank
62.47 0.94 25.40 18.12 18.01 Iran University of Tehran 1
41.95 1.17 12.88 15.04 12.86 Iran Tehran University of Medical Sciences 2
41.14 2.15 16.21 15.33 7.46 Iran Sharif University of Technology 3
36.25 0.32 17.36 10.87 7.71 Iran Amirkabir University of Technology 4
29.53 0.55 12.79 10.08 6.11 Iran Tarbiat Modares University 5
28.86 2.02 10.60 11.60 4.64 Iran Isfahan University of Technology 6
25.93 0.19 13.34 7.60 4.80 Iran Iran University of Science and Technology 7
23.26 0.99 10.40 8.41 3.45 Iran Shiraz University 8
Data withheld by ISC Iran Shahid Beheshti University 9
Data withheld by ISC Iran Ferdowsi University of Mashhad 10
Data withheld by ISC Iran University of Tabriz 11
Data withheld by ISC Iran Shahid Beheshti University of Medical Sciences 12
Data withheld by ISC Iran K.N.Toosi University of Technology 13
Data withheld by ISC Iran IPM - Institute for Research in Fundamental Sciences 14
Data withheld by ISC Iran University of Isfahan 15

رتبه‌بندی بین 81 دانشگاه جامع ایران درسال 96-1395

دانشگاه رتبه نمره کل از 100
دانشگاه تهران 1 100
دانشگاه تربیت مدرس 2 96.62
دانشگاه شیراز 3 88.25
دانشگاه فردوسی مشهد 4 86.47
دانشگاه تبریز 5 72.69
دانشگاه شهید بهشتی 6 72.08
دانشگاه اصفهان 7 70.58
دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان 8 67.61
دانشگاه کاشان 9 63.02
دانشگاه بوعلی سینا 10 61.02

bullet نظام رتبه بندی (URAP)

جدول رتبه دانشگاه های برتر ایران در نظام رتبه بندی URAP در سال 2018

Total Collaboration CIT AIT Total Document Citation Article Category World Ranking University Name Country Ranking
364.22 54.28 47.28 66.06 37.24 75.84 83.53 A 229 University of Tehran 1
328.06 45.40 44.12 58.67 35.71 72.36 71.80 A 417 Tehran University of Medical Sciences 2
309.55 42.01 41.77 57.88 31.57 67.06 69.25 A 487 Amirkabir University of Technology 3
300.87 42.46 43.57 58.02 29.85 63.95 63.02 B++ 522 Sharif University of Technology Tehran 4
293.54 40.48 39.48 53.97 29.88 63.65 66.08 B++ 554 Tarbiat modares University 5
292.79 40.55 45.10 57.15 27.46 62.03 60.50 B++ 555 Isfahan University of Technology 6
269.89 35.53 36.93 50.92 27.15 59.68 59.69 B++ 659 Iran University of Sciences & Technology Tehran 7
257.61 37.39 34.50 47.51 25.99 56.25 55.97 B++ 721 Ferdowsi University of Mashhad 8
257.06 36.69 35.87 47.29 24.36 56.51 56.34 B++ 724 University of Tabriz 9
249.99 33.78 33.16 44.09 27.50 55.43 56.02 B++ 765 Shahid Beheshti University of Medical Sciences 10
215.78 29.12 30.20 41.14 21.93 48.45 44.94 B++ 960 K.N.Toosi University of Technology 11
210.19 28.43 33.69 38.74 20.71 50.88 37.74 B++ 996 Mashhad University Medical Sciences 12
208.83 23.07 40.29 43.16 14.89 51.61 35.81 B++ 1005 Babol Noshirvani University of Technology 13
200.65 29.00 27.88 37.71 19.92 44.91 41.23 B+ 1063 University of Isfahan 14
193.61 28.00 23.96 31.97 20.33 43.27 46.10 B+ 1125 Iran University of Medical Sciences 15