پایگاه خبری


 

گسترش اینترنت در عصر کنونی و قابلیت‌های بسیار زیادی که این شبکه می‌تواند در اختیار افراد و سازمان‌ها در امر اطلاع‌رسانی و ارتباطات قرار دهد، مدیریت روابط عمومی را بر آن داشت تا همراه با شتاب تحولات و فناوری‌های روزآمد و با همكاری مركز رایانه دانشگاه به ایجاد پایگاهی خبری برای اطلاع‌رسانی اقدام نماید. لذا اخبار و اطلاعات دانشگاه از اردیبهشت ماه 1394 بر روی این پایگاه خبری قرار گرفت.
اخبار و اطلاعات از مراسم، نشست‌ها،‌ همایش‌های علمی و وقایع مختلف دانشگاه به صورت به روز و به لحظه و گفتگوهای ویژه با استادان صاحب نام و مسئولان دانشگاه بر روی این پایگاه خبری قرار می‌گیرد.
خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها نیز می‌توانند با مراجعه به این پایگاه،‌ به اخبار به روز و متنوع دانشگاه دسترسی یافته و از آن بهره‌برداری نمایند.
آدرس سایت پایگاه خبری دانشگاه به صورت: https://news.modares.ac.ir می‌باشد.