متن کامل خبر


 
کارگروه فرهنگی دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه تربیت مدرّس برگزار می کند:

خلاصه خبر: تاریخ صنعت و فناوری در تمدن اسلامی با حضور جناب آقای دکتر ناطق و جناب آقای دکتر رحیمی

کارگروه فرهنگی دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه تربیت مدرّسبرگزار می کند:

تاریخ صنعت و فناوری در تمدن اسلامی

با حضور

دکتر محمد جواد ناطق معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه تربیت مدرس

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر غلامحسین رحیمی

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

 

زمان: دوشنبه 28 آبان ماه 1397 ساعت 16:00-14:00

مکان برگزاری:دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده صنایع و سیستم ها، ط دوم، اتاق 219

20 آبان 1397 / تعداد نمایش : 42