سید محمدعلی حجتی
دانشیار
  • دکتری: فلسفه و کلام اسلامی
  • کارشناسی‌ارشد: الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
  • کارشناسی: علوم کامپیوتر
  • آدرس: دانشکده علوم انسانی،گروه فلسفه و حکمت و منطق