متن کامل خبر


 
اطلاعیه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در خصوص حمایت از پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد و رساله دکتری

خلاصه خبر:

با عنایت به فرآیند همکاری صنعت با دانشگاه های سراسر کشور از طریق حمایت پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله دکتری با هدف شناسایی مسائل و راهکارهای بهبود فعالیت های صنعت پتروشیمی، به پیوست لیست احصاء شده موضوعات مرتبط با چالش ها و مسائل حوزه های علوم انسانی این شرکت در سال 1394 ایفاد میگردد.
از دانشجویان محترم مقاطع مذکور که پایان نامه یا رساله آنان از میان اولویت های پیوست انتخاب شده باشد طی مراحل ارزیابی پروپوزال، بررسی و تایید در کمیته های تخصصی مربوطه در شرکت، مطابق با آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه و به میزان برخورداری پژوهش ها از نتایج کاربردی و موثر بر توسعه فعالیت های صنعت پتروشیمی حمایت و تشویق به عمل می آید.
دانشجویان محترم برای کسب اطلاعات بیشتر درخصوص فرآیند و نحوه حمایت و تشویق می توانند به سایت اداره کل پژوهش و توسعه منابع انسانی به آدرس www.pajoohesh.nipc.ir مراجعه نمایند.

فایل خبر

15 فروردین 1395 / تعداد نمایش : 2771