متن کامل خبر


 
توديع و معارفه رييس دانشكده مهندسی مكانيك

خلاصه خبر: در نشست سي ام فروردين ماه شوراي دانشگاه، توديع رييس پيشين و معارفه رييس جديد دانشكده مهندسي مكانيك انجام شد.

در نشست سي ام فروردين ماه شوراي دانشگاه، توديع رييس پيشين و معارفه رييس جديد دانشكده مهندسي مكانيك انجام شد.
در اين نشست با توجه به مسئوليت جديد دكتر حجت رييس پيشين دانشكده مهندسي مكانيك به عنوان رايزن علمي جمهوي اسلامي ايران در چين،‌ دكتر مظاهري به عنوان رييس جديد دانشكده مهندسي مكانيك معرفي شد.
دكتر حجت در اين نشست اظهار داشت: من پست هاي اجرايي متعددي داشتم اما دوران مسئوليت من در دانشكده مهندسي مكانيك بهترين دوران مسئوليت من بود و از همكاري تمامي افرادي كه با من در مدت تصدي اين مسئوليت همكاري كردند صميمانه سپاسگزارم.
در ادامه دكتر مظاهري رييس جديد دانشكده مهندسي مكانيك در سخناني ابراز اميدواري كرد ‌در مدت تصدي مسئوليت رياست دانشكده مهندسي مكانيك بتواند هرچه بيشتر در جهت موفقيت و پيشرفت دانشكده گام بردارد.

توديع و معارفه رييس دانشكده مهندسي مكانيك

در پايان رييس دانشگاه ضمن آرزوي توفيق براي دكتر حجت در سمت جديد، براي دكتر مظاهري آرزوي موفقيت روزافزون كرد.

4 اردیبهشت 1395 / تعداد نمایش : 4442