متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‏ نامه: علی کریمی، گروه مهندسی مخابرات

خلاصه خبر:

  • عنوان: تخصیص منابع در شبکه‌های بی‌سیم با در نظر گرفتن ارتباط مستقیم کاربران
  • ارائه‌کننده: علی کریمی
  • استاد راهنما: دکتر پائیز عزمی
  • استاد ناظر خارجی: دکتر امیر مسعود ربیعی (دانشگاه: تهران)
  • استاد ناظر داخلی: دکتر حمید سعیدی
  • استاد مشاور: دکتر نادر مکاری
  • مکان: 6.09
  • تاریخ: 1395/6/10
  • ساعت: 14:30

چکیده
ارتباط مستقیم کاربران، چالش‌هایی نظیر تداخل به کاربران سلولی و چگونگی تخصیص منابع (توان و کانال) را پدید می‌آورد. ارائه‌ی راهکارهایی برای غلبه بر این چالش‌ها، الزامی است. در این پایان نامه، به بررسی توام انتخاب شیوه، تخصیص کانال و کنترل توان می‌پردازیم و یک روش تخصیص منابع را ارئه می‌کنیم که ضمن حفظ SINR کاربران سلولی و کاربران ارتباط مستقیم، توان ارسالی آنها را کمینه می‌کند. بنابراین یک مسئله‌ی بهینه‌سازی را تشکیل می‌دهیم که در آن، کاربران به سه شیوه‌ی سلولی، رویه‌ایی و زمینه‌ایی به مبادله‌ی داده می‌پردازند. نشان می‌دهیم که مسئله‌ی مطرح شده به دو زیرمسئله تجزیه می‌شود: انتخاب شیوه و واگذاری کانال و دیگری مسئله تخصیص توان. به منظور حل این مسائل، شبکه را تحت بارهای مختلف بررسی کرده و الگوریتم‌هایی با پیچیدگی محاسباتی پائین را ارائه می‌دهیم.
کلمات کلیدی

8 شهریور 1395 / تعداد نمایش : 4252