متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‏ نامه: حسین منتظری ، گروه مهندسی مخابرات

خلاصه خبر:

  • عنوان: طراحی و ساخت یک آنتن جدید فراپهن باند در مد On-body برای مخابرات بدن محور
  • ارائه‌کننده: حسین منتظری
  • استاد راهنما: دکتر بیژن عباسی آرند
  • استاد ناظر خارجی: دکتر مجتبی دهملائیان (دانشگاه: تهران)
  • استاد ناظر داخلی: دکتر کیوان فرورقی
  • استاد مشاور: دکتر زهرا اطلس باف
  • مکان: اتاق شورا برق
  • تاریخ: 1395/04/06
  • ساعت: 10-9

چکیده
ظهور شبکه‌های بی‌سیم بدن محور (WBANs) و استفاده از آن در کاربردهای گسترده‌ای از تجهیزات الکترونیک مصرفی و پیراپزشکی گرفته تا اهداف نظامی، نیاز به بررسی عمیق‌تری در زمینه رفتار آنتن‌ها و انتشار امواج در مجاورت سطح بدن را دیکته می‌کند. علی رغم اینکه این زمینه در دهه گذشته بصورت گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است با این حال برخی از مسائل هنوز بصورت رضایت بخشی برای سیستم‌های مخابراتی مورد استفاده در باندهای فرکانسی ISM و UWB از شبکه‌های WBAN حل نشده باقی مانده است مانند طراحی آنتن‌های کوچک و با کارایی بالا، اختفا و امنیت، کاهش تداخل و دستیابی به نرخ انتقال داده بالا. مخابرات بدن محور دارای سه مد ارتباطی in-body، on-body و off-body است و از آنجاکه در مد ارتباطی on-body لازم است تا الگوی تشعشعی آنتن طراحی شده بصورت همه جهته باشد و در عین حال بعلت نزدیکی بیش از حد آنتن به بدن انسان برای جلوگیری از آسیب به بافت‌ها بدن، نیازمند آنتنی با نرخ جذب ویژه (SAR) پایین می‌باشد. یک ایده که برای طراحی آنتن در این مد ارتباطی به ذهن می‌رسد استفاده از فناوری فراپهن‌باند است. رویکرد طراحی آنتن‌های کنونی استفاده از پهنای باند بیشتر بمنظور ارتباط دستگاه‌های سطح بدن در باندهای فرکانسی مختلف با حداقل تداخل با فناوری‌های دیگر است. از اینرو در این تحقیق هدف طراحی یک آنتن فراپهن باند با داشتن دو باند حذف در فرکانس کاری WiMAX و WLAN برای کاربرد در مد ارتباطی on-body است.
کلمات کلیدی

1 تیر 1395 / تعداد نمایش : 1950