متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: طیبه مشکیان، گروه مهندسی مخابرات

خلاصه خبر:

  • عنوان: حسگری طیفی مقاوم با استفاده از آزمون‌های آماری در شبکه‌های رادیوی شناختی
  • ارائه‌کننده: طیبه مشکیان
  • استاد راهنما: دکتر پائیز عزمی
  • استاد ناظر خارجی: دکتر حامد صادقی (دانشگاه: پژوهشگاه علوم و تکنولوژی دفاعی)
  • استاد ناظر داخلی: دکتر نادر مکاری
  • استاد مشاور:
  • مکان: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، سالن جلسات (اتاق شورای 710)
  • تاریخ: 1395/3/23
  • ساعت: 9

چکیده
راديوي شناختي قادر است از طريق حسگري طيفي، حضور يا عدم حضور کاربران اصلي باند فرکانسي مورد نظر را آشکارسازي نموده و با توجه به اطلاعات حاصله، به صورت فرصت ‌طلبانه از طيف بهره‌برداري کند. یکی از چالش‌های اين زمينه، احتمال عدم آشکارسازي صحيح حضور کاربران اصلي طيف مي‌باشد که ممکن است باعث اختلالات جبران‌ناپذیری در شبکه شود. چالش دیگر، میزان چابکی الگوریتم‌های آشکارسازی در رادیوی شناختی است. بسته به مقدار اطلاعات در مورد پارامترهای موجود کاربر اولیه در یک کاربر شناختی، طرح‌های آشکارسازی مختلفی توسعه داده شده‌اند. هدف از این تحقیق، آشکارسازی تغییرات با بیشترین سرعت ممکن است. این هدف باید با به حداقل رساندن هشدار اشتباه متعادل شود. این گونه مسائل به عنوان مسائل سریع‌ترین آشکارسازی شناخته شده‌اند. در این‌گونه مسائل برای انتقال بی‌سیم فرصت‌طلبانه، یک تأخیر کوچک اجازه خواهد داد که رادیوی شناختی به سرعت شروع به ارسال داده نماید و کاربر نیز به محض تشخیص حضور کاربر اولیه به سرعت باند را تخلیه کند. بنابراین در این تحقیق، ما یک دیدگاه جایگزین از مسأله آشکارسازی در رادیو شناختی را بررسی می‌کنیم. بیشتر به طور خاص، ما به مطالعه چابکی رادیوی شناختی خواهیم پرداخت. علاوه بر احتمال آشکارسازی، استدلال می‌کنیم که تأخیر در آشکارسازی نیز یک معیار عملکرد مهم در آشکارسازی رادیوی شناختی می‌باشد. پس هدف از ارائه این بحث آن است که میزان تأخیر بین زمانی که تغییر رخ می‌دهد و زمانی که تشخیص داده شده است را به حداقل برساند. کاربردی که در این تحقیق از سریع¬ترین آشکارسازی استفاده می‌شود، نظارت طیف رادیویی برای انتقال بی‌سیم فرصت‌طلبانه است. در نهایت با معرفی روش پیشنهادی خود روشی را به صورت پنجره‌ای و آنلاین با استفاده از آزمون‌های GoF ارائه خواهیم نمود که در آن تأخیر آشکارسازی به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد.
کلمات کلیدی

17 خرداد 1395 / تعداد نمایش : 1938