متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: سید مهدی اعتمادی، گروه مخابرات

خلاصه خبر:

  • عنوان: شکل‌دهی مواضع در شبکه‌های اجتماعی
  • ارائه‌کننده: سید مهدی اعتمادی
  • استاد راهنما: دکتر شرافت
  • استاد ناظر خارجی: دکتر جمالی(دانشگاه: تربیت مدرس- دانشکده علوم ریاضی- گروه علوم‌ کامپیوتر )
  • استاد ناظر داخلی: دکتر حمید سعیدی
  • استاد مشاور:
  • مکان: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، اتاق 710
  • تاریخ: 1394/11/28
  • ساعت: 13-15

چکیده
افزایش ضریب نفوذ اینترنت در جوامع مختلف از یک سو و گسترش شبکه‌های اجتماعی از سوی دیگر، باعث افزایش تعامل افراد با یکدیگر در فضای مجازی شده، و مواضع افراد در تعامل با یکدیگر دچار تغییر و تحول می‌شود. در این پایان‌نامه، عوامل موثر بر شکل‌دهی مواضع در شبکه‌های اجتماعی را بررسی کرده و راهکارهایی برای تعامل بهتر که موجب همگرایی سریع‌تر مواضع می‌شود ارائه می‌کنیم. در اغلب پژوهش‌های پیشین، افراد مؤثر در شکل‌دهی مواضع (که آن‌ها را سران می‌نامیم) از ابتدا موضع خود را برابر موضع نهایی مطلوب اتخاذ می‌کنند (موضع حادِّ صلب). در حالی‌که در این پایان‌نامه نشان می‌دهیم که ۱- موضع منعطف سران نتیجه نهایی بهتری از موضع صلب سران می‌دهد. ۲- موضع معتدل سران نتیجه نهایی بهتری از موضع حادِّ سران می‌دهد. ۳-~موضع معتدل منعطف سران بهترین نتیجه را حاصل می‌کند. در راهکارهای پیشنهاد شده این پایان‌نامه، موضع نهایی موضعی است که از ابتدا مد‌نظر بوده است. مشخصاً نشان می‌دهیم که با اتخاذ مواضع معتدل منعطف سران، می‌توان تنها با استفاده از ۲ درصد از اعضای جامعه به عنوان سران، به همان نتایجی که با استفاده از ۱۰ درصد از اعضای جامعه به عنوان سران با موضع حادِّ صلب به دست آمده است رسید. مضافا، با ارائه یک الگوریتم توزیعی برای هدایت اعضای جامعه در مقابل راهکار‌های مرکزی موجود (که مستلزم انجام محاسبات زیاد برای پیش‌بینی نظرات اعضای جامعه است)، بدون نیاز به انجام محاسبات زیاد به نتایج مشابهی دست می‌یابیم.
کلمات کلیدی:

26 بهمن 1394 / تعداد نمایش : 2152