متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: شکوه خلیلی فرد، گروه مهندسی الکترونیک

خلاصه خبر:

  • عنوان: ساخت حسگر پلاسمونی براساس گرافن
  • ارائه‌کننده: شکوه خلیلی فرد
  • استاد راهنما: دکتر سارا درباری – دکتر وحید احمدی
  • استاد ناظر خارجی: دکتر نعیمه ناصری (دانشگاه: صنعتی شریف)
  • استاد ناظر داخلی: دکتر رضا پورصالحی
  • نماینده گروه: دکتر داوود فتحی
  • مکان: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، اتاق شورا
  • تاریخ: 1394/11/29
  • ساعت: 9:30

چکیده
گرافن، به‌عنوان یک ساختار دوبعدی کربنی، خواص نوری، الکتریکی و مکانیکی منحصر به‌فردی دارد. کاربرد گرافن در حسگرهای پلاسمونی و الکتریکی در قالب سه بخش عمده مورد بررسی قرارگرفته است: حسگرهای گازی برپایه‌ی نانوذرات نقره، اکسید گرافن احیاشده و ساختار نامتجانس نانوذرات نقره/اکسید گرافن احیاشده. در این پروژه، نانوذرات نقره با قطر متوسط nm30، به روش شیمیایی سنتز شده و صفحات اکسیدگرافن از روش هامرز بهبودیافته سنتز شده و مورد استفاده قرار گرفتند. پاسخ حسگر نسبت به اعمال گاز نیتروژن با غلظت ppm50-ppm250 بررسی شد. حساسیت پلاسمونی حسگر براساس نانوذرات نقره/اکسید گرافن احیاشده و نانوذرات نقره به ترتیب 2.21% و 0.8% بدست آمد. همچنین حساسیت الکتریکی حسگر نانوذرات نقره/اکسید گرافن احیاشده، درحدود 3.68% بوده درحالی‌که حسگر الکتریکی براساس گرافن حساسیت 1.45% و نانوذرات نقره حساسیت بسیار ناچیز نشان دادند. با داشتن این حساسیت بالا نسبت به تغییرات کوچک در محیط، برای رسیدن به ویژگی انتخاب‌پذیری خوب، این دو پاسخ نوری و الکتریکی به‌صورت همزمان درنظر گرفته شدند. با توجه به قرار داشتن پیک پلاسمونی در طول‌موج nm415، از دو منبع نور در طول‌موج‌های nm390 و nm440 برای تابش نور به ساختار استفاده گردید. با توجه به تاثیر اعمال گاز بر روی طول‌موج تحریک پلاسمون‌ها و رسانایی گرافن، نوردهی توسط منبع nm390 باعث کاهش حساسیت گردید (حدود 1.54%) در حالی که تابش منبع nm440 حساسیت را به میزان 4.2% افزایش داد. بنابراین حسگر گازی به گونه‌ای بدست آمد که بهترین شرایط کاری (انتخاب‌پذیری خوب درعین دقت و حساسیت بالا) را داشته باشد.
کلمات کلیدی:

26 بهمن 1394 / تعداد نمایش : 2548