متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: پوریا اکبری حقیقی، گروه مهندسی الکترونیک

خلاصه خبر:

  • عنوان: تحلیل نویز فاز در سنتزکننده فرکانس مبتنی بر حلقه قفل تاخیر
  • ارائه‌کننده: پوریا اکبری حقیقی
  • استاد راهنما: دکتر سعید سعیدی
  • استاد ناظر خارجی: دکتر صمد شیخایی(دانشگاه: تهران)
  • استاد ناظر داخلی: دکتر عبدالرضا نبوی
  • استاد مشاور: -
  • مکان: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، کلاس P3
  • تاریخ: 1394/11/26
  • ساعت: 13-15

چکیده
متداول‌‌‌‌ترین ساختار برای مدار نوسانگر محلی برای فرستنده و گیرنده‌‌‌‌های مخابراتی و رادیویی، سنتز کننده فرکانس مبتنی بر حلقه قفل فاز است. در سال‌‌‌‌های اخیر ساختارهای جدیدی، علاوه بر حلقه قفل فاز برای نوسانگر محلی پیشنهاد شده است. یکی از این ساختارها، حلقه قفل تاخیر است و دو ساختار ترکیب کننده لبه و بازچرخشی را شامل می‌‌‌‌شود. از مزایای ساختار بازچرخشی نسبت به ساختار ترکیب کننده لبه می‌‌‌‌توان به عدم وجود شاخک فرکانسی در طیف خروجی ناشی از عدم تطبیق سلول‌‌‌‌های تاخیر و همچنین طراحی با پیچیدگی و توان مصرفی کمتر سنتزکننده فرکانس با تعداد سلول‌‌‌‌های تاخیر کمتر و عدم نیاز به ترکیب کننده لبه اشاره کرد. در این پژوهش به تحلیل نویز فاز در سنتز کننده فرکانس مبتنی بر حلقه قفل تاخیر بازچرخشی پرداخته شده است. ابتدا مدل نویز فاز پیشنهادی با استفاده از روابط توصیف کننده رفتار حلقه قفل تاخیر بازچرخشی ارائه شده است. در این مدل، نحوه تزریق جیتر هر یک از بلوک‌‌‌‌ها به خروجی حلقه قفل تاخیر بازچرخشی در حوزه زمان و در دو بُعد بررسی شده است. یک بُعد با گام‌‌‌‌هایی به اندازه دوره تناوب مرجع و بُعد دیگر با گام‌‌‌‌هایی به اندازه تاخیر یک وارونگر تغییر می‌‌‌‌کند. با تبدیل ، برای بررسی تاثیر نویز فاز هر یک از بلوک‌‌‌‌ها در خروجی حلقه قفل تاخیر، روابط جیتر در حوزه زمان به حوزه فرکانس انتقال یافت. با نتایج حاصل از شبیه‌‌‌‌سازی نویز فاز معلوم شد که نویز فاز غالب، مربوط به مرجع و وارونگر‌‌‌‌های موجود در نوسانگر کنترل شده با ولتاژ است و در صورت استفاده از مرجع با نویز کم، اثر نویز وارونگرها بیشتر خواهد بود. برای همین امر روشی برای کاهش نویز فلیکر وارونگرها ارائه شد و با توجه به شبیه‌‌‌‌سازی‌‌‌‌ها، کاهش در نویز فاز حاصل شد. همچنین نشان داده شد که حلقه قفل تاخیر بازچرخشی برخلاف مقالات، با تک خازن به عنوان فیلتر حلقه پایدار می‌‌‌‌شود. سنتزکننده فرکانس مبتنی بر حلقه قفل تاخیر بازچرخشی با تکنولوژی پیاده‌‌‌‌سازی شده است. توان مصرفی مدار قبل و بعداز اعمال کاهش نویز فلیکر وارونگرها به ترتیب و در فرکانس است. همچنین نویز فاز سنتز کننده فرکانس بعد از اعمال کاهش نویز فلیکر وارونگرها در حالتی که از کریستال مرجع معمولی استفاده شود، در آفست فرکانسی ، و نسبت به فرکانس به ترتیب به میزان ، و و در حالتی که از کریستال مرغوب استفاده شود به ترتیب به میزان ، و کاهش می‌‌‌‌یابد.
کلمات کلیدی

19 بهمن 1394 / تعداد نمایش : 2030