متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: پگاه خاوش، گروه مهندسی کنترل

خلاصه خبر:

  • عنوان: کنترل پیش‌بین مقاوم مبتنی بر مدل سیستم تهویه مطبوع خودرو
  • ارائه‌کننده: پگاه خاوش
  • استاد راهنما: دکتر امین رمضانی
  • استاد ناظر خارجی: دکتر محمدصالح تواضعی (دانشگاه:صنعتی شریف)
  • استاد ناظر داخلی: دکتر حمیدرضا مومنی
  • استاد مشاور: دکتر سجاد ازگلی
  • مکان: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، اتاق شورا (710)
  • تاریخ: 1394/11/24
  • ساعت: 15:30

چکیده
سیستم تهویه مطبوع خودرو بر مبنای سیکل تراکم بخار با به بیان دیگر بر مبنای سیکل تبرید کار می‌کند. ساده‌ترین مدل سیکل تبرید خودرو چندورودی و چندخروجی و همچنین دارای محدودیت‌های عملگری می‌باشد، از این‌‌‌رو کنترل‌‌‌کننده‌‌‌ی پیش‌‌‌بین مبتنی بر مدل، با ویژگی‌هایی که دارد یک رویکرد مناسب برای کنترل این سیستم به شمار می‌رود. در این پژوهش یک روش کنترل پیش‌‌‌بین زمان‌گسسته به سیستم تهویه مطبوع خودرو اعمال شده است. در ادامه، یک مجموعه توابع لاگر زمان‌گسسته به ساختار کنترل پیش‌‌‌بین اضافه شده تا علاوه بر بهبود ردیابی نقاط تنظیم توسط خروجی‌ها، میزان انرژی مصرفی این سیکل، بار محاسباتی و زمان اجرای برنامه را کاهش دهد. اما کنترل پیش‌‌‌بین در کنار ویژگی‌های مثبت خود، ضعف‌‌‌هایی نیز دارد. یکی از نقاط ضعف آن، نیاز به مدل دقیقی از فرآیند می‌‌‌باشد، حال آن‌‌‌که سیستم تهویه خودرو از اغتشاشات ناشناخته‌ای تاثیر می‌پذیرد. برای یک خودروی در حال حرکت، تغییر سرعت نسبی باد می‌‌‌تواند منجر به تغییر دبی جرمی هوا در مبدل‌‌‌های حرارتی سیکل تبرید، یعنی تبخیرکننده و کندانسور شود. یکی از کارهایی که در این پژوهش انجام شده، طراحی کنترل‌کننده پیش‌بین مقاوم بر مبنای نامساوی‌های ماتریسی خطی برای جبران اثر این اغتشاش می‌‌‌باشد. از دیگر اغتشاشات خارجی که بر عملکرد این سیستم تاثیر بسزایی دارد، می‌توان به افزایش دمای محیط بیرون اشاره کرد که موجب کاهش ضریب عملکرد سیستم تهویه مطبوع خودرو و افزایش بار خنک‌سازی اعمال شده به آن می‌شود. کار دیگری که در این پژوهش انجام شده، افزودن اثر اغتشاش ناشناخته تغییر دمای محیط، به مدل سیستم تهویه مطبوع خودرو و طراحی کنترل پیش‌‌‌بین مقاوم در حضور هر دو اغتشاش نام‌برده برای سیستم می‌‌‌باشد. بدین ترتیب ضعف کنترل پیش‌‌‌بین در پس زدن این اغتشاشات جبران شده است.
کلمات کلیدی
تهویه مطبوع خودرو، کنترل پیش‌‌‌بین مدل، توابع لاگر، اغتشاشات ناشناخته، کنترل پیش‌بین مقاوم.

19 بهمن 1394 / تعداد نمایش : 1875