متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: مصطفی مالمیر، گروه مهندسی کنترل

خلاصه خبر:

  • عنوان: کنترل فرکانس توربین های بادی دوسوتغذیه با تلفیق دو روش تنظیم کننده فرکانس و تنظیم کننده پسخور توان فعال
  • ارائه‌کننده: مصطفی مالمیر
  • استاد راهنما: دکتر حمیدرضا مؤمنی
  • استاد ناظر خارجی: دکتر محمدرضا عاروان(دانشگاه: مالک اشتر)
  • استاد ناظر داخلی: دکتر امین رمضانی
  • استاد مشاور: دکتر محمد تقی حمیدی بهشتی
  • مکان: آزمایشگاه اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق (بلوک 6 - طبقه 3 - اتاق38/6)
  • تاریخ: 1394/11/24
  • ساعت: 13-14:30

چکیده
ازآنجایی‌ که انرژی باد دارای مشخصه‌های عدم قطعیت است، توان تولیدشده توسط توربین‌‌های بادی نیز دارای نوسان و اغتشاش می‌‌باشند. به همین دلیل کنترل توربین‌‌های بادی با اهدافی مانند رسیدن به بیشینه بازدهی در سرعت‌‌های پایین باد و همچنین کاهش نوسانات توان تولیدی توربین بادی انجام می‌‌پذیرد. همچنین محققان توجه ویژه‌ای به کنترل زاویه خمش، برای مدیریت انرژی تولیدی در نرخ سرعت‌‌های بالا و پایین دارند. در این تحقیق برای مسطح سازی توان خروجی توربین بادی از کنترل‌کننده ANFIS استفاده می‌‌کنیم. آموزش پارامترهای مدل تطبیقی در شبکه ANFIS، یک مشکل چالش‌برانگیز می‌‌باشد که به‌تازگی توسط محققان موردتوجه قرارگرفته است. آموزش شبکه ANFIS به معنای به‌روزرسانی پارامترهای مقدم (توابع عضویت) و تالی شبکه می‌‌باشد. در این تحقیق در ابتدا برای آموزش شبکه ANFIS از روش‌‌های متداول استفاده می‌‌کنیم. در ادامه با معرفی روش‌‌های بهینه‌‌سازی الگوریتم ژنتیک و الگوریتم ژنتیک اصلاح‌شده، به نتایج مطلوبی برای آموزش شبکه تطبیقی و به‌‌روزرسانی پارامترهای شبکه ANFIS دست می‌‌یابیم. مقایسه نتایج آموزش شبکه ANFIS توسط روش‌‌های پیشنهادشده و روش‌‌های متداول، نشان‌‌دهنده بهبود فرایند آموزش، هم ازلحاظ سرعت و همچنین ازنظر خطای آموزش می‌‌باشد. پس از آموزش شبکه ANFIS از آن به‌عنوان کنترل‌‌کننده توربین استفاده می‌‌کنیم. لازم به ذکر است در این تحقیق، طرح جدیدی برای نظارت بر نرخ تغییرات خروجی کنترل‌‌کننده، یا همان زاویه خمش ارائه‌شده است. در حقیقت در این طرح محدودیت‌‌های مکانیکی در تغییر زاویه پره‌‌ها در نظر گرفته‌شده‌اند. مقایسه نتایج کنترل‌‌کننده پیشنهادشده نسبت به نتایج گذشته، نشان‌دهنده مسطح سازی بسیار بهتر توان خروجی توربین بادی می‌‌باشد.
کلمات کلیدی

19 بهمن 1394 / تعداد نمایش : 2123