متن کامل خبر


 
کنفرانس کسب و کار الکترونیکی در بستر دگردیسی دیجیتال

خلاصه خبر: انجمن مدیریت صنعتی و مرکز مطالعات مدیریت دانشگاه تربیت مدرس کنفرانس کسب و کار الکترونیکی در بستر دگردیسی دیجیتال برگزار می کند.

10 اردیبهشت 1397 / تعداد نمایش : 510