دانشگاه در رتبه‌بندی‌ها


 

bullet رتبه بندی لایدن (Leiden)

رتبه بندی لایدن توسط مرکز مطالعات علم و فناوری دانشگاه لایدن انجام می شود. این رتبه بندی از سال 2007 آغاز به کار کرده و داده های خود را از Web of Science دریافت می کند. شاخص های این رتبه بندی در دو گروه علم شاخص تاثیر و شاخص همکاری قرار می گیرد. در سال های اخیر با اضافه کردن عامل جغرافیایی به همکاری های علمی دیدگاه نوآورانه تری به شاخص های رتبه بندی را به نمایش گذاشته است. در این رتبه بندی، تنها مقالات معتبر منتشر شده در مجلات هسته مورد توجه قرار می گیرد.

رتبه دانشگاه تربیت مدرس در بین دانشگاه های ایرانی در رتبه بندی Leiden براساس شاخص های مختلف

شاخص تاثیر شاخص همکاری
  سال تعداد یک درصد اول ده درصد اول پنجاه درصد اول تعداد همکاری همکاری بین المللی همکاری صنعت همکاری در شعاع زیر صد کیلومتر همکاری بالای شعاع 500 کیلومتر تعداد دانشگاه های ایرانی
رتبه در بین دانشگاه های ایران 2016 - 4 5 7 - 4 9 - 3 10 14
2015 5 2 8 6 5 5 11 4 3 11 13
2014 6 - 8 - 5 4 9 3 3 9 12
2013 4 - 3 - 3 3 4 2 - - 5

رتبه دانشگاه تربیت مدرس در بین دانشگاه های جهان در رتبه بندی Leiden براساس شاخص های مختلف

شاخص تاثیر شاخص همکاری
تعداد یک درصد اول ده درصد اول پنجاه درصد اول تعداد همکاری همکاری بین المللی همکاری صنعت همکاری در شعاع زیر صد کیلومتر همکاری بالای شعاع 500 کیلومتر
رتبه در بین دانشگاه های ایران 2016 - 580 640 - 654 776 - 19 816
2015 404 445 587 452 599 718 701 13 739
2014 411 - 620 454 623 718 712 11 729
2013 419 - 423 459 441 496 495 - -

bullet رتبه بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

این رتبه بندی توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و براساس شاخص های مصوب شواری وزاری آموزش عالی و تحقیقات علمی جهان اسلام از سال 1389 به این سو انجام می شود. در بین رتبه بندی های جهانی، شاخص های مورد استفاده این پایگاه یکی از کامل ترین شاخص ها به شمار می رود. در سال 2013 این پایگاه رتبه بندی خود از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی جهان اسلام را نیز ارائه نموده است. شاخص های این رتبه بندی در 5 گروه پژوهش، آموزش، وجهه بین المللی، تسهیلات (امکانات) و فعالیت اجتماعی- اقتصادی قرار می گیرد. داده های مورد نیاز به صورت پرسشنامه از دانشگاه ها و همچنین به صورت مستقیم از پایگاه های اطلاعات کتابشناختی گردآوری می شود.

رتبه دانشگاه تربیت مدرس در رتبه بندی دانشگاه ایران- پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC)

سال رتبه
1393-1394 2
1392-1393 2
1391-1392 2
1390-1391 5
1389-1390 6

رتبه دانشگاه تربیت مدرس در رتبه بندی 600 دانشگاه های جهان اسلام - رتبه بندی پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC)

شاخص رتبه
کل 15
تاثیر 16
دیپلماسی علمی 8
بهره وری علمی 16
تاثیر اقتصادی 26-50

bullet رتبه بندی وبومتریکز (Webometrics)

این رتبه بندی توسط آزمایشگاه سایبرمتریک انجمن ملی تحقیقات اسپانیا انجام می شود. تمرکز این رتبه بندی بر وب سایت دانشگاه هاست. در این رتبه بندی، وب سایت دانشگاه ها در دو شاخص عمده فعالیت و نمایش پذیری رتبه بندی می شوند، شاخص اول (فعالیت) سه زیر مجموعه حضور، گشودگی و تعالی و شاخص دوم (نمایش پذیری)، تاثیر را در بر می گیرد. این رتبه بندی به صورت دوبار درسال (ژانویه و جولای) منتشر می شود.

رتبه دانشگاه تربیت مدرس در بین دانشگاه های جهان در رتبه بندی Webometrics براساس شاخص های مختلف (جولای 2016)

سطح تاثیر حضور گشودگی تعالی کلی
دانشگاه های جهان 1578 1618 1003 556 760
دانشگاه های آسیا 489 525 223 118 150
دانشگاه های خاورمیانه 34 78 33 15 24
دانشگاه های ایران 8 23 5 5 7

bullet رتبه بندی سایمگو (Scimago)

این رتبه بندی توسط گروه پژوهشی سایمگو با اعضایی از اسپانیا، پرتغال، آرژانتین و شیلی انجام می شود. عملکرد علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در پایگاه Scopus مبنای اصلی محاسبات و رتبه بندی سایمگو را تشکیل می دهد. شاخص هایی مانند برونداد، همکاری های علمی، بین المللی، انتشارات باکیفیت، تاثیر نرمال سازی شده، شاخصص تخصص، نرخ برتری و رهبری علمی از جمله شاخص هایی هستند که در رتبه دانشگاه ها مورد توجه قرار می گیرد.

رتبه دانشگاه تربیت مدرس در رتبه بندی موسسات علمی و دانشگاهی سایمگو

سال رتبه در بین دانشگاه های جهان رتبه در بین دانشگاه های ایران تعداد دانشگاه های ایرانی رتبه بندی شده
2016 489 5 99
2015 504 5 100
2014 490 5 100
2013 530 5 93
2012 581 5 73
2011 637 5 62
2010 677 7 45
2009 713 6 38