متن کامل خبر


 
انتصاب رئیس، دبیر و اعضای شورای نظارت دانشکده علوم پزشکی

خلاصه خبر: رییس دانشگاه با صدور احکامی، رییس، دبیر و اعضای شورای نظارت دانشکده علوم پزشکی را منصوب کرد.

بر این اساس دکتر منصوره موحدین به عنوان رییس و عضو شورای نظارت و دکتر گیتی ترکمان به عنوان دبیر و عضو شورای نظارت دانشکده علوم پزشکی منصوب شدند.
دکتر احمدی همچنین طی احکامی دکتر علی خوانین، دکتر حوریه سلیمانجاهی، دکتر انوشیروان کاظم نژاد و دکتر سید غلامرضا موسوی را به عنوان اعضای شورای نظارت، ارزیابی و بهینه سازی عملکرد دانشکده علوم پزشکی منصوب و دکتر فضل اله احمدی را در سمت عضو شورای مذکور ابقاء کرد.
در بخشی از این احکام آمده است: &امید است با اتکال به خداوند متعال و بر اساس برنامه راهبردی دانشگاه در جهت توسعه و ارتقاء کیفیت آموزشی و پژوهشی دانشکده و انجام وظایف تعیین شده موفق و مؤید باشید.&
رییس دانشگاه همچنین در نامه هایی جداگانه از دکتر عیسی محمدی رئیس و عضو پیشین شورای نظارت و دکتر عبدالحسین دلیمی، دکتر سید محمود مؤذنی و دکتر سیده زهرا بطحائی اعضای پیشین شورای نظارت دانشکده علوم پزشکی تقدیر و تشکر کرد.

15 اسفند 1397 / تعداد نمایش : 27