متن کامل خبر


 
دومین سخنرانی با موضوع "حیات طیبه و جنبه های تربیتی آن" برگزار می شود

خلاصه خبر: مرکز مطالعات و اندیشه دینی دانشگاه با همکاری دانشکده علوم انسانی دومین نشست با عنوان "حیات طیبه و جنبه های تربیتی آن" را برگزار می کند.

سخنران این جلسه دکتر علیرضا صادق زاده استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه است.
این مراسم روز دوشنبه 13 اسفند از ساعت 13 تا 15 در سالن استاد میرحسنی دانشکده علوم انسانی برگزار می شود. به شرکت کنندگان در این جلسه گواهی حضور در کارگاه اعطا می شود.

13 اسفند 1397 / تعداد نمایش : 19