متن کامل خبر


 
معاون آموزشی دانشکده کشاورزی منصوب شد

خلاصه خبر: با حکم رئیس دانشگاه، دکتر غلامحسن نجفی به عنوان معاون آموزشی دانشکده کشاورزی منصوب شد.

در این حکم که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است: بنا به پیشنهاد رییس دانشکده کشاورزی و نظر به تعهد و شایستگی جنابعالی، به عنوان معاون آموزشی دانشکده مذکور منصوب می شوید.
امید است با توکل به خداوند سبحان و بر اساس برنامه های راهبردی دانشگاه، با تدبیر و مدیریت جهادی در جهت توسعه و ارتقاء کیفیت آموزشی دانشکده بکوشید و با ایجاد فضای صمیمیت و همدلی، در پیشبرد اهداف دانشگاه و اجرای وظایف تعیین شده زیر نظر رئیس دانشکده موفق و مؤید باشید.
همچنين دکتر احمدی در نامه اي جداگانه از دکتر رسول واعظ ترشیزی به خاطر تلاش و خدمات صادقانه ایشان در زمان تصدی سمت معاونت آموزشی دانشکدهکشاورزی تقدیر و تشكر كرد.

29 بهمن 1397 / تعداد نمایش : 37