متن کامل خبر


 
معاون پژوهشی و فناوری دانشکده فنی و مهندسی منصوب شد

خلاصه خبر: با حکم رئیس دانشگاه، دکتر حمید دلاوری به سمت معاون پژوهشی و فناوری دانشکده فنی و مهندسی منصوب شد.

در این حکم که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است: بنا به پیشنهاد رییس دانشکده فنی و مهندسی و نظر به تعهد و شایستگی جنابعالی، به سمت معاون پژوهشی و فناوری دانشکده مذکور منصوب می شوید.
امید است با توکل به خداوند سبحان و بر اساس برنامه های راهبردی دانشکده و دانشگاه، با تدبیر و عزم قوی و مدیریت جهادی، در گسترش حوزه همکاری های تحقیقاتی و تعمیق فعالیت های پژوهشی و کاربردی دانشکده بکوشید و با ایجاد فضای صمیمیت و همدلی، در پیشبرد اهداف دانشگاه و اجرای وظایف تعیین شده زیر نظر رئیس دانشکده، موفق و مؤید باشید.
همچنين رییس دانشگاه در نامه اي جداگانه از دكتر احسان طاهری نساج به خاطر تلاش و خدمات صادقانه ایشان در زمان تصدی معاونت پژوهشی و فناوری دانشکده فنی و مهندسی تقدیر و تشكر كرد.

24 بهمن 1397 / تعداد نمایش : 26