متن کامل خبر


 
برگزاری سلسله نشست های علمی مرکز مطالعات فرهنگ و اندیشه دینی دانشگاه

خلاصه خبر: مرکز مطالعات فرهنگ و اندیشه دینی دانشگاه در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-1397 سلسله نشست و سخنرانی های علمی با موضوعات متنوع برگزار می کند.

مرکز مطالعات فرهنگ و اندیشه دینی دانشگاه با همکاری دانشکده علوم انسانی در راستای برگزاری سلسله نشست های علمی، اولین سخنرانی را با حضور دکتر محمد حسن زاده (دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی) با عنوان آزاد سازی انرژی نهفته از ایده تا کارآفرینی روز سه شنبه 30 بهمن ماه جاری برگزار می کند.
در ادامه سلسله نشست های علمی، سخنرانی دکتر علیرضا صادق زاده با عنوان حیات طیبه و جنبه های تربیتی آن در دو جلسه طی روزهای 6 و 13 اسفند97 ، سخنرانی دکتر کاووس روحی با عنوان خلقت نوری اهل بیت(ع) در آیینه آیات و روایات روز شنبه 31 فروردین 98، سخنرانی دکتر ابوالفضل شکوری با عنواناندیشه عدالت در قرآن و اسلام در دو جلسه طی روزهای 10و 24 اردیبهشت 98 و سخنرانی دکتر لطف الله نبوی با عنوان تبیین علمی و تفسیر دینی ( تأملی در رابطه علم و دین) روز سه شنبه 30 اردیبهشت 98 برگزار می شود.
سخنرانی های مذکور در ساعت 13 تا 15 روزهای مقرر در سالن اجتماعات میر حسنی واقع در طبقه چهارم دانشکده علوم انسانی برگزار می شود و حضور در نشست ها برای عموم آزاد است.
گفتنی است برای شرکت کنندگان در جلسات، گواهی حضور صادر می شود.

23 بهمن 1397 / تعداد نمایش : 26