متن کامل خبر


 
انتصاب مدیر اجرایی واحدPMO حوزه ریاست دانشگاه

خلاصه خبر: طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه، دکتر سید عباس شجاع الساداتی به عنوان مدیر اجرایی واحد PMO حوزه ریاست منصوب شد.

در این حکم که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است: " نظر به تعهد، تخصص و تجربه جنابعالی، به عنوان مدیر اجرایی برنامه طرح تحول راهبردی در حوزه ریاست ( واحد PMO) و عضو کمیته راهبری طرح تحول منصوب می شوید.
امید است با استعانت از پروردگار متعال و بر اساس وظایف پیش بینی شده برای واحدهای PMO در پیشبرد امور مربوط به طرح تحول راهبردی در حوزه ریاست دانشگاه موفق و مؤید باشید.

22 مهر 1397 / تعداد نمایش : 87