متن کامل خبر


 
عضویت دکتر کریمیان اقبال درهیأت مدیره انجمن بین المللی پارک های علمی

خلاصه خبر: دکتر مصطفی کریمیان اقبال، دانشیار گروه خاک شناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه، به عنوان عضو هیأت مدیره انجمن بین المللی پارک های علمی انتخاب شد.

دکتر کریمیان اقبال ایجاد ارتباط بین پارک های علمی و فناوری دنیا را مهمترین هدف این انجمن برشمرد و اظهار داشت: انجمن بین المللی پارک های علمی انجمنی است که بیشتر کشورهای دنیا که دارای پارک های علمی و فناوری هستند در آن عضویت دارند. این انجمن با هدف ایجاد ارتباط بین پارک های علمی و فناوری دنیا در سال 1984 میلادی ایجاد شد. برگزاری کنفرانس های بین المللی یکی از راه های تعامل بین اعضای انجمن است که ایران نیز در همین راستا میزبانی این کنفرانس را در سال 2018 در شهر اصفهان به عهده داشت.
وی افزود: کشور میزبان کنفرانس توسط اکثریت آراء اعضای مجمع از دو سال قبل انتخاب می شود. ما نیز از سال 2015 تبلیغات و فعالیت خود را برای برگزاری شایسته کنفرانس آغاز کردیم و در نهایت کنفرانس با حضور حدود یکصد نفر از اعضای کشورهای مختلف در اصفهان برگزار شد و تعداد سی مقاله که چهار مرد آن از کشور ایران بود، در این کنفرانس ارائه گردید.
دکتر کریمیان اقبال در خصوص نحوه اداره این انجمن گفت: این انجمن توسط یک هیأت مدیره ی بین المللی اداره می شود و افرادی نیز به عنوان روسای بخش های مختلف این انجمن در نقاط مختلف دنیا فعالیت می کنند. بنده در بین سال های 2014 تا 2016 مسئول و رئیس بخش ( غرب آسیا و شمال آفریقا) بودم و به تازگی به عنوان عضوی از هیئت مدیره ی این انجمن انتخاب شدم .
وی اضافه کرد: اولین عضو این انجمن،"شهرک علمی وتحقیقاتی اصفهان" بود که در سال 1378 به این انجمن پیوست و در حال حاضر حدود سی پارک علمی و فناوری کشورمان عضو این انجمن هستند کشور و در واقع ما بیشترین عضو را در این انجمن در منطقه ی غرب آسیا داریم. به دلیل فعالیت مناسب پارک های علمی و فناوری ایرانی بود که از سال 1380 (بخش غرب آسیا) به سایر بخش های انجمن بین المللی اضافه شد و از آن زمان تقریبا هر دو سال یکبار رئیس این بخش یک ایرانی است.
دکتر کریمیان اقبال در پایان با اظهار رضایت از فعالیت پارک های علمی و فناوری کشور گفت: خوشبختانه کشور ما همیشه در این زمینه فعال بوده و کارشناسان بسیار خوبی در این حوزه فعالیت می کنند و مشارکت بسیار جدی در این انجمن بین المللی داریم.
گفتنی است دکتر کریمیان اقبال از سال 1383 در دانشکده کشاورزی دانشگاه مشغول تدریس و تحقیق است و معاونت فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را در کارنامه اجرایی خود دارد.

18 مهر 1397 / تعداد نمایش : 102