متن کامل خبر


 
دبیر و جانشین رئیس دانشگاه در هیأت ممیزه منصوب شد

خلاصه خبر: با حکم رئیس دانشگاه، دکتر علی اکبر آقاکوچک به عنوان دبیر هیأت ممیزه و جانشین رئیس دانشگاه در آن هیأت منصوب شد.

در این حکم كه به امضاي دكتر محمد تقی احمدي رسيده، آمده است:در اجرای ابلاغیه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به استناد تبصره 3 ماده 5 «دستورالعمل طرز تشکیل هیأت ممیزه دانشگاه و وظایف و اختیارات آن» و با عنایت به مصوبه اولین جلسه از دوره یازدهم هیأت ممیزه دانشگاه مورخ دوازدهم شهریورماه جاری، به عنوان دبیر هیأت ممیزه و نیز جانشین رئیس دانشگاه در هیأت ممیزه منصوب می شوید.
امید است در سایه الطاف و توجهات الهی و با استعانت از پروردگار متعال و بر اساس برنامه راهبردی، در اعتلای علمی و معنوی دانشگاه، موفق و موید باشید.

20 شهریور 1397 / تعداد نمایش : 340