متن کامل خبر


 
انتصاب و ابقاء مدیران گروه های آموزشی

خلاصه خبر: طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیر گروه آموزشی هوا و فضا منصوب و مدیران گروه های آموزشی شیمی معدنی و فرآیندهای پلیمریزاسیون در سمت خود ابقاء شدند.

بر اساس احکام صادره، دکتر امین فرخ آبادی با رتبه علمی استادیار به عنوان مدیر گروه هوا و فضای دانشکده مهندسی مکانیک منصوب و دکتر علی مرسلی با رتبه علمی استاد به عنوان مدیر گروه شیمی معدنی دانشکده علوم پایه و دکتر مهدی عبداللهی با رتبه علمی دانشیار به عنوان مدیر گروه فرآیندهای پلیمریزاسیون دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه در سمت خود ابقاء شدند.
همچنين رییس دانشگاه در نامه ای جداگانه از دکتر کیومرث مظاهری سرپرست پیشین گروه هوا و فضا به خاطر تلاش و خدمات صادقانه ایشان در زمان تصدی سرپرستی گروه آموزشی مذکور تقدیر و تشكر كرد.

18 شهریور 1397 / تعداد نمایش : 284