متن کامل خبر


 
انتصاب مسئول هماهنگی امور مشترک دانشکده های فنی و مهندسی

خلاصه خبر: طی حکمی از سوی رییس دانشگاه، دکتر مهدی رزاقی عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی شیمی، به عنوان مسئول هماهنگی امور مشترک دانشکده های فنی و مهندسی منصوب شد.

در این حکم که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است: " نظر به شایستگی جنابعالی و بنا به پیشنهاد شورای هماهنگی امور مشترک دانشکده های فنی و مهندسی و در راستای اجرائی کردن سیاست های همگرائی دانشکده ها، به مدت یک سال به عنوان مسئول هماهنگی امور مشترک دانشکده های فنی و مهندسی منصوب می شوید.
اميد است با استفاده بهینه از ظرفیت دانشکده های فنی و مهندسی برای همکاری بین رشته ای، نحوه استفاده مشترک و بهینه از فضاهای کالبدی، نیروی انسانی و سایر امکانات با رعایت اختیارات دانشکده ها و به ویژه در ایجاد تعامل و ارتقای جو وفاق، همدلی بین آن ها و ساماندهی فرآیندها موفق و مؤيد باشيد."
همچنين رییس دانشگاه در نامه اي جداگانه از دكتر فرزین نصیری صالح به خاطر تلاش و خدمات صادقانه وي در زمان تصدي مسئولیت هماهنگی امور مشترک دانشکده های فنی و مهندسی تقدیر و تشكر كرد.

14 شهریور 1397 / تعداد نمایش : 98