متن کامل خبر


 
انتصاب در دانشکده مهندسی شیمی

خلاصه خبر: طی حکمی از سوی رییس دانشگاه، مدیر گروه آموزشی مهندسی شیمی-زیست پزشکی منصوب شد.

بر اساس حکم صادره، دکتر سمیره هاشمی نجف آبادی با رتبه علمی دانشیار به عنوان مدیر گروه مهندسی شیمی-زیست پزشکی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه منصوب شد.
در بخشی از این حکم که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است: امید است با توکل به خداوند سبحان و استفاده از توان و تجارب همکاران و در نظر گرفتن برنامه راهبردی دانشگاه، با تدبیر امور در جهت ارتقای گروه، دانشکده و دانشگاه و انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید.
همچنين رییس دانشگاه در نامه ای جداگانه از دکتر محسن نصرتی مدیر پیشین گروه مهندسی شیمی- زیست پزشکی به خاطر تلاش و خدمات صادقانه ایشان در زمان تصدی مدیریت گروه آموزشی مذکور تقدیر و تشكر كرد.

29 مرداد 1397 / تعداد نمایش : 1026