متن کامل خبر


 
انتصاب مدیر گروه آموزشی بیوتکنولوژی پزشکی

خلاصه خبر: طی حکمی از سوی رییس دانشگاه، مدیر گروه آموزشی بیوتکنولوژی پزشکی منصوب شد.

بر اساس حکم صادره، دکتر مهدی فروزنده مقدم با رتبه علمی دانشیار به عنوان مدیر گروه آموزشی بیوتکنولوژی پزشکی دانشگاه منصوب شد.
در بخشی از این احکام که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است: امید است با توکل به خداوند سبحان و استفاده از توان و تجارب همکاران و در نظر گرفتن برنامه راهبردی دانشگاه، با تدبیر امور در جهت ارتقای گروه، دانشکده و دانشگاه و انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید.
همچنين رییس دانشگاه در نامه ای جداگانه از دکتر فاطمه رهبری زاده مدیر پیشین این گروه تقدیر و تشكر كرد.

20 مرداد 1397 / تعداد نمایش : 395