متن کامل خبر


 
انتصاب مدیران جدید گروه های آموزشی

خلاصه خبر: طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیران گروه های آموزشی شیمی معدنی، پژوهش و تاریخ هنر و باغبانی دانشگاه منصوب شدند.

بر اساس احکام صادره، دکتر علیرضا محجوب با رتبه علمی استاد به عنوان مدیر گروه شیمی معدنی دانشکده علوم پایه ، دکتر رضا افهمی با رتبه علمی دانشیار به عنوان مدیر گروه پژوهش و تاریخ هنر دانشکده هنر و معماری و دکتر علیرضا بابایی با رتبه علمی استاد یار به عنوان مدیر گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه منصوب شدند.
در بخشی از این احکام که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است: امید است با توکل به خداوند سبحان و استفاده از توان و تجارب همکاران و در نظر گرفتن برنامه راهبردی دانشگاه، با تدبیر امور در جهت ارتقای گروه، دانشکده و دانشگاه و انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید.
همچنين رییس دانشگاه در نامه هایی جداگانه از دکتر علی مرسلی مدیر پیشین گروه شیمی معدنی ، دکتر حسنعلی پورمند مدیر پیشین گروه پژوهش و تاریخ هنر و دکتر علی اصغر طالبی مدیر پیشین گروه باغبانی به خاطر تلاش و خدمات صادقانه ایشان در زمان تصدی مدیریت گروه های آموزشی مذکور تقدیر و تشكر كرد.

2 مرداد 1397 / تعداد نمایش : 488