متن کامل خبر


 
رییس بخش شیمی دانشکده علوم پایه ابقاء شد

خلاصه خبر: با حکم رئیس دانشگاه، دکتر علیرضا محجوب به عنوان رئیس بخش شیمی دانشکده علوم پایه ابقاء شد.

در این حکم که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است: بنا به پیشنهاد رییس دانشکده علوم پایه و نظر به تعهد و شایستگی جنابعالی، به عنوان رئیس بخش شیمی دانشکده مذکور ابقاء می شوید.
امید است با توکل به خداوند سبحان و استفاده از توان و تجارب همکاران و در نظر گرفتن برنامه راهبردی دانشگاه، با تدبیر امور در جهت ارتقای بخش ، دانشکده و دانشگاه و انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید.

1 مرداد 1397 / تعداد نمایش : 485