متن کامل خبر


 
انتصاب و ابقاء مدیران گروه های آموزشی

خلاصه خبر: طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیر گروه آموزشی دروس مدرسی منصوب و مدیر گروه آموزشی محیط زیست در سمت خود ابقاء شد.

بر اساس احکام صادره، دکتر ناصر نیکوبخت با رتبه علمی استاد به عنوان مدیر گروه دروس مدرسی دانشکده علوم انسانی منصوب و دکتر سید محمود قاسم پوری با رتبه علمی استادیار به عنوان مدیر گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی دانشگاه در سمت خود ابقاء شد.
همچنين رییس دانشگاه در نامه ای جداگانه از دکتر محمدعلی خلیلی اردکانی مدیر پیشین گروه دروس مدرسی به خاطر تلاش و خدمات صادقانه ایشان در زمان تصدی مدیریت گروه آموزشی مذکور تقدیر و تشكر كرد.

27 تیر 1397 / تعداد نمایش : 591