متن کامل خبر


 
عضویت دانشجویان دانشگاه در شورای مرکزی اتحادیه‌های انجمن های علمی کشاورزی

خلاصه خبر: سه تن از دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه به عنوان اعضای شورای مرکزی سومین مجمع عمومی اتحادیه‌های انجمن های علمی کشاورزی و محیط‌ زیست انتخاب شدند.

مهندس محمدتقی حیدری (اتحادیه خاکشناسی)، مهندس آرمین رحیمی (اتحادیه اقتصاد و ترویج کشاورزی) و مهندس علی رضائی (اتحادیه باغبانی) دانشجویان منتخب دانشگاه تربیت مدرس در اتحادیه‌های انجمن های علمی کشاورزی و محیط‌ زیست هستند.
مهندس رحیمی در خصوص اتحادیه انجمن های علمی اظهار داشت: به منظور استفاده از ظرفیت انجمن های علمی دانشجویی و گسترش همکاری گروهی و علمی در سطح ملی و بین المللی، اتحادی ه های علمی دانشجویی در حوزه های تخصصی تشکیل می شود. اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی، تشکیلاتی دانشجویی و غیرانتفاعی است که توسط دبیران انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در هر گروه علمی تشکیل شده است.
وی در تشریح اهداف این اتحادیه مرکزی گفت: هدف از تشکیل اتحادیه مرکزی زمینه سازی جهت رشد و توسعه انجمن های علمی دانشجویی، ایجاد بستر مناسب برای ارتباط، همکاری گسترده و مستمر میان انجمن های علمی دانشجویی، گسترش فرهنگ مشارکت، همکاری، رقابت و توسعه فعالیتهای علمی گروهی در بین دانشجویان و همچنین ایجاد ارتباط گسترده و موثر میان دانشجویان و تشکل های علمی دانشجویی با تشکلهای علمی تخصصی و موسسات پژوهشی، صنعتی، خدماتی و غیره است.
رحیمی افزود: اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی کشاورزی کشور شامل اتحادیه مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی، اتحادیه علوم دامی و صنایع غذایی، اتحادیه باغبانی، فضای سبز و گیاهان دارویی، اتحادیه مهندسی آب، اتحادیه علوم خاک، اتحادیه زراعت، گیاه پزشکی و بیوتکنولوژی و اتحادیه اقتصاد، ترویج و توسعه کشاورزی می باشد.
گفتنی است سومین مجمع عمومی اتحادیه‌های کشاورزی و محیط زیست در روزهای 16 و 17تیرماه جاری در محل پردیس کشاورزی دانشگاه تهران برگزار شد.

23 تیر 1397 / تعداد نمایش : 1058