متن کامل خبر


 
عضویت دکتر حبیب زاده در هیأت امنای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تمدید شد

خلاصه خبر: از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، عضویت دکتر محمد جعفر حبیب زاده در هیأت امنای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تمدید شد.

در بخشی از این حکم که به امضای دکتر منصور غلامی رسیده، آمده است:در اجرای بند ب ماده 2 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با استناد به بند ج ماده ;1 قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، به موجب این حکم عضویت دکتر محمد جعفر حبیب زاده درهیأت امنای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به مدت 4 سال دیگر تمدید می شود.

27 خرداد 1397 / تعداد نمایش : 497