متن کامل خبر


 
دکتر حبیب زاده به عضویت کارگروه تجدید نظرو رسیدگی به شکایات وزارت علوم منصوب شد

خلاصه خبر: از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر محمد جعفر حبیب زاده به عنوان عضو کارگروه هیأت علمی هیأت عالی تجدید نظر و رسیدگی به شکایات منصوب شد.

در این حکم که به امضای دکتر منصور غلامی رسیده آمده است: با عنایت به تعهد و تجارب ارزنده جناب عالی در امر آموزش عالی و با توجه به شیوه نامه اجرایی ماده واحده مصوب جلسه 630 مورخ 12/6/87 شورای عالی انقلاب فرهنگی، به مدت سه سال به عنوان عضو کارگروه هیأت علمی هیأت عالی تجدید نظر و رسیدگی به شکایات منصوب می شوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال و در راستای وظایف محوله بر اساس ماده واحده مذکور و شیوه نامه اجرایی، در جهت بررسی شکایات دانشگاهیان و ارائه راه حل در حوزه امور تخصصی، علمی، آموزشی و پژوهشی با حفظ کرامت اشخاص، رعایت بی طرفی و در چارچوب قوانین و مقررات مصوب، همت گمارید.

20 خرداد 1397 / تعداد نمایش : 169