متن کامل خبر


 
انتصاب مدیران جدید گروه های آموزشی

خلاصه خبر: طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیران گروه های آموزشی تربیت بدنی، نانو بیوتکنولوژی و باغبانی دانشگاه منصوب شدند.

بر اساس احکام صادره، دکتر محمد احسانی با رتبه علمی استاد به عنوان مدیر گروه تربیت بدنی دانشکده علوم انسانی، دکتر طاهره توحیدی مقدم با رتبه علمی استادیار به عنوان مدیر گروه نانو بیوتکنولوژی دانشکده علوم زیستی و دکتر علی اصغر طالبی با رتبه علمی دانشیار به عنوان سرپرست گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه منصوب شدند.
در بخشی از این احکام که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است: امید است با توکل به خداوند سبحان و استفاده از توان و تجارب همکاران و در نظر گرفتن برنامه راهبردی دانشگاه، با تدبیر امور در جهت ارتقای گروه، دانشکده و دانشگاه و انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید.
همچنين رییس دانشگاه در نامه هایی جداگانه از دکتر هاشم کوزه چیان مدیر پیشین گروه تربیت بدنی، دکتر مریم نیکخواه مدیرپیشین گروه نانو بیوتکنولوژی و دکتر علیرضا بابایی مدیر پیشین گروه باغبانی به خاطر تلاش و خدمات صادقانه ایشان در زمان تصدی مدیریت گروه های آموزشی مذکور تقدیر و تشكر كرد.

8 اردیبهشت 1397 / تعداد نمایش : 1046