متن کامل خبر


 
انتصاب و ابقاء مدیران گروه های آموزشی

خلاصه خبر: طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیر گروه آموزشی بازاریابی و تجارت الکترونیک منصوب و مدیران گروه های آموزشی خون شناسی و فیزیک ماده چگال در سمت خود ابقا شدند.

بر اساس احکام صادره، دکتر امیر البدوی با رتبه علمی استاد به عنوان مدیر گروه بازاریابی و تجارت الکترونیک دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها منصوب و دکتر مسعود سلیمانی با رتبه علمی دانشیار به عنوان مدیر گروه خون شناسی دانشکده علوم پزشکی و دکتر احمد یزدانی با رتبه علمی دانشیار به عنوان مدیر گروه فیزیک ماده چگال دانشکده علوم پایه در سمت خود ابقاء شدند.

22 اسفند 1396 / تعداد نمایش : 262