متن کامل خبر


 
پذیرش بدون آزمون برگزیدگان علمی در دانشگاه تربیت مدرس

خلاصه خبر: دانشگاه تربیت مدرس در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی سال 1397 از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان، دانشجو می پذیرد.

دانشگاه تربیت مدرس در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی سال 1397 از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان، دانشجو می پذیرد.
دانشگاه تربیت مدرس به منظور فراهم نمودن زمینه جذب برگزیدگان علمی و مستعد، براساس آيين نامه های پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان و شیوه نامه های پذیرش مصوب شورای دانشگاه، برگزيدگان علمي واجد شرایط عمومی و اختصاصی را در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی سال 1397پذیرش می کند.
گفتنی است متقاضیان می توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر به وبگاه معاونت آموزشی دانشگاه به نشانی www.modares.ac.ir/edu مراجعه نمایند.

13 اسفند 1396 / تعداد نمایش : 570