متن کامل خبر


 
انتصاب و ابقاء مدیران گروه های آموزشی

خلاصه خبر: طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیر گروه آموزشی شیمی معدنی منصوب و مدیران گروه های آموزشی خاکشناسی و ترویج و آموزش کشاورزی در سمت خود ابقا شدند.

طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیر گروه آموزشی شیمی معدنی منصوب و مدیران گروه های آموزشی خاکشناسی و ترویج و آموزش کشاورزی در سمت خود ابقا شدند.
بر اساس احکام صادره، دکتر علی مرسلی با رتبه علمی استاد به عنوان مدیر گروه شیمی معدنی دانشکده علوم پایه منصوب و دکتر رسول راهنمایی با رتبه علمی دانشیار به عنوان مدیر گروه خاکشناسی و دکتر عنایت عباسی با رتبه علمی استادیار به عنوان مدیر گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی در سمت خود ابقاء شدند.
همچنين رییس دانشگاه در نامه ای جداگانه از دکتر علیرضا محجوب مدیر پیشین گروه شیمی معدنی به خاطر تلاش و خدمات صادقانه ایشان در زمان تصدی مدیریت گروه آموزشی مذکور تقدیر و تشكر كرد.

13 اسفند 1396 / تعداد نمایش : 210