متن کامل خبر


 
انتصاب سرپرست معاونت آموزشی دانشکده مهندسی شیمی

خلاصه خبر: با حکم رئیس دانشگاه، دکتر فریبا گنجی به سمت سرپرست معاونت آموزشی دانشکده مهندسی شیمی منصوب شد.

در این حکم که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است: نظر به مراتب تعهد، تجربه و شایستگی سرکارعالی، به سمت سرپرست معاونت آموزشی دانشکده مهندسی شیمی منصوب می شوید.
امید است با استعانت از پروردگار متعال و بر اساس برنامه های راهبردی دانشکده و دانشگاه، با تدبیر و عزم قوی و مدیریت جهادی، در جهت توسعه و ارتقاء کیفیت آموزشی و پژوهشی دانشکده بکوشید و با ایجاد فضای صمیمیت و همدلی، در پیشبرد اهداف دانشگاه و اجرای وظایف تعیین شده در زیر نظر رئیس دانشکده موفق و مؤید باشید.

8 اسفند 1396 / تعداد نمایش : 517