متن کامل خبر


 
مدیر مسئول مجله "آمایش سیاسی فضا" منصوب شد

خلاصه خبر: دکتر ابراهیم رومینا، از سوی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه به‌ عنوان مدیر مسئول فصلنامه "آمایش سیاسی فضا" منصوب شد.

در حکم دکتر رومینا که به امضاء دکتر یعقوب فتح الهی رسیده، آمده است: "بنا به پیشنهاد معاون پژوهشی دانشکده علوم انسانی و به استناد مادۀ 9 آیین‌نامه نحوۀ انتشار مجلات علمی ـ تخصصی دانشگاه، به ‌عنوان مدیر مسئول فصلنامه آمایش سیاسی فضا منصوب می‌شوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام امور محوله موفق و مؤید باشید.

2 اسفند 1396 / تعداد نمایش : 592