متن کامل خبر


 
رئیس پژوهشگاه نیرو از آزمایشگاه نانو اپتو الکترونیک دانشگاه بازدید کرد

خلاصه خبر: دکتر قاضي زاده ريیس پژوهشگاه نيرو ضمن بازدید از آزمایشگاه نانو اپتو الکترونيک دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه، بر ایجاد زمینه های تحقیقاتی مشترک در قالب تفاهم نامه همکاری بین آزمایشگاه مذکور و پژوهشگاه نیرو تأکید کرد.

در اين بازديد که هفدهم بهمن ماه با حضور دکتر قاضي زاده و همکاراني از دو گروه ميکروالکترونيک ومواد غيرفلزي انجام شد، ضمن معرفی برخی موضوعات تحقيقاتي و پروژه هاي انجام شده مانند آشکارسازها و سنسورها، افزاره هاي نوري و سلول هاي خورشيدي در آزمایشگاه مذکور، زمينه هاي مشترک همکاري آزمايشگاه نانو اپتو الکترونيک و پژوهشگاه نیرو تعيين شد.
گفتنی است با توجه به پيشرو بودن اين آزمايشگاه در زمينه سنسور و سلول هاي خورشيدي ( به ويژه سلول هاي خورشيديپروسکايتي) وظرفيت هاي ويژه آن، مقرر شد که تفاهم نامه و قرارداد همکاري درزمينه هاي تحقيقاتي مشترک به زودی تدوين گردد. آزمایشگاه نانو اپتو الکترونيک به مدیریت دکتر وحید احمدی اداره می شود.

30 بهمن 1396 / تعداد نمایش : 645