متن کامل خبر


 
انتصاب مدیران جدید گروه های آموزشی

خلاصه خبر: طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیران گروه های آموزشی ژنتیک، برنامه ریزی حمل و نقل و باغبانی دانشگاه منصوب شدند.

بر اساس احکام صادره، دکتر مجید صادقی زاده با رتبه علمی استاد به عنوان مدیر گروه ژنتیک دانشکده علوم زیستی، دکتر محمود صفارزاده با رتبه علمی استاد به عنوان مدیر گروه برنامه ریزی حمل و نقل دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست و دکتر علیرضا بابایی با رتبه علمی استاد یار به عنوان مدیر گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه منصوب شدند.
در بخشی از این احکام که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است:" امید است با توکل به خداوند سبحان و استفاده از توان و تجارب همکاران و در نظر گرفتن برنامه راهبردی دانشگاه، با تدبیر امور در جهت ارتقای گروه، دانشکده و دانشگاه و انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید."
همچنين رییس دانشگاه در نامه هایی جداگانه از دکتر بهرام محمدسلطانی مدیر پیشین گروه ژنتیک، دکتر امیر رضا ممدوحی مدیر پیشین گروه برنامه ریزی حمل و نقل و دکتر کاظم ارزانی مدیر پیشین گروه باغبانی به خاطر تلاش و خدمات صادقانه ایشان در زمان تصدی مدیریت گروه های آموزشی مذکور تقدیر و تشكر كرد.

28 بهمن 1396 / تعداد نمایش : 1135