متن کامل خبر


 
ابقاء مدیران گروه های آموزشی دانشگاه

خلاصه خبر: طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیران گروه های آموزشی مهندسی محیط زیست، آمار و مهندسی پزشکی-بیوالکترونیک دانشگاه در سمت خود ابقاء شدند.

بر اساس احکام صادره، دکتر نادر مختارانی با رتبه علمی استادیار به عنوان مدیر گروه مهندسی محیط زیست دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دکتر موسی گلعلی زاده با رتبه علمی دانشیار به عنوان سرپرست گروه آمار دانشکده علوم ریاضی و دکتر بابک محمد زاده اصل با رتبه علمی دانشیار به عنوان مدیر گروه مهندسی پزشکی- بیوالکترونیک دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، هر یک به مدت دو سال ابقاء شدند.
در بخشی از این احکام که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است: امید است با توکل به خداوند سبحان و استفاده از توان و تجارب همکاران و در نظر گرفتن برنامه راهبردی دانشگاه، با تدبیر امور در جهت ارتقای گروه، دانشکده و دانشگاه و انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید.

19 دی 1396 / تعداد نمایش : 709