متن کامل خبر


 
قائم مقام PMO مرکزی طرح تحول راهبردی دانشگاه منصوب شد

خلاصه خبر: با حکم رییس دانشگاه، دکتر سید حسام الدین ذگردی به سمت قائم مقام PMO مرکزی طرح تحول راهبردی دانشگاه منصوب شد

در این حکم که به امضاء دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است: نظر به تعهد، تخصص و تجربه جنابعالی، به سمت قائم مقام PMO مرکزی طرح تحول راهبردی دانشگاه منصوب می شوید.
امید است با استعانت از پروردگار متعال و بر اساس وظایف پیش بینی شده برای واحدهای PMO، در پیشبرد امور مربوط به طرح تحول راهبردی دانشگاه موفق و مؤید باشد.

3 دی 1396 / تعداد نمایش : 980