متن کامل خبر


 
سردبیر دوفصلنامه "جامعه شناسی تاریخی" منصوب شد

خلاصه خبر: با حکم معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه، دکتر مقصود علی صادقی به عنوان سردبیر دوفصلنامه "جامعه شناسی تاریخی" منصوب شد.

سردبیر دوفصلنامه جامعه شناسی تاریخی منصوب شد
با حکم معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه، دکتر مقصود علی صادقی به عنوان سردبیر دوفصلنامه جامعه شناسی تاریخی منصوب شد.
در بخشی از این حکم که به امضای دکتر یعقوب فتح الهی رسیده، آمده است: بنا به پیشنهاد معاون پژوهشی دانشکده علوم انسانی و به استناد ماده 10 آئین نامه نحوه انتتشار مجلات علمی- تخصصی دانشگاه به عنوان سردبیر دوفصلنامه جامعه شناسی تاریخی منصوب می شوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام امور محوله موفق و مؤید باشید.

14 آذر 1396 / تعداد نمایش : 252