متن کامل خبر


 
خجسته میلاد نبی مکرم اسلام؛ حضرت محمد مصطفی(ص)

خلاصه خبر: میلاد پيامبر نور و رحمت، بهانه خلقت و قرآن ناطق، امام صادق(ع) مبارك باد

بلغ العلی بکماله             کشف الدجی بجماله  

حَسُنت جمیع خصاله           صلو علیه و آله

ای حق نیافریده کسی را مثال تو

خورشید جلوه ایست ز نور جمال تو

ای محرم حریم خداوند ذو الجلال

ای عقل مانده مات ز جاه و جلال تو

میلاد پيامبر نور و رحمت، بهانه خلقت و قرآن ناطق، امام صادق(ع) مبارك باد
 

14 آذر 1396 / تعداد نمایش : 453