متن کامل خبر


 
انتصاب مدیران جدید گروه های آموزشی

خلاصه خبر: طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیران گروه های آموزشی ژنتیک پزشکی، استخراج و جنگلداری دانشگاه منصوب شدند.

طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیران گروه های آموزشی ژنتیک پزشکی، استخراج و جنگلداری دانشگاه منصوب شدند.
بر اساس احکام صادره، دکتر حسین مزدارانی با رتبه علمی استاد به عنوان مدیر گروه ژنتیک پزشکی دانشکده علوم پزشکی، دکتر احمدرضا صیادی با رتبه علمی دانشیار به عنوان مدیر گروه استخراج دانشکده فنی و مهندسی و دکتر امید اسماعیل زاده با رتبه علمی استادیار به عنوان مدیر گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی منصوب شدند.
در بخشی از این احکام که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است: امید است با توکل به خداوند سبحان و استفاده از توان و تجارب همکاران و در نظر گرفتن برنامه راهبردی دانشگاه، با تدبیر امور در جهت ارتقای گروه، دانشکده و دانشگاه و انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید.
همچنين رییس دانشگاه در نامه هایی جداگانه از دکتر مهرداد نوروزی نیا مدیر پیشین گروه ژنتیک پزشکی، دکتر مسعود منجزی مدیر پیشین گروه استخراج و دکتر اکبر نجفی سرپرست پیشین گروه جنگلداری به خاطر تلاش و خدمات صادقانه ایشان در زمان تصدی مدیریت گروه های آموزشی مذکور تقدیر و تشكر كرد.

4 آذر 1396 / تعداد نمایش : 244