متن کامل خبر


 
برگزاری "نمایشگاه دستاوردهای پیشتازان مهندسی سیستم های سلامت" در دانشگاه

خلاصه خبر: "نمایشگاه دستاوردهای پیشتازان مهندسی سیستم های سلامت" سیزدهم آذرماه جاری در سالن اجتماعات جابرابن حیان برگزار می شود.

نمایشگاه دستاوردهای پیشتازان مهندسی سیستم های سلامت سیزدهم آذرماه جاری در سالن اجتماعات جابرابن حیان برگزار می شود.
انجمن علمی مهندسی سیستم های سلامت با هدف معرفی توانمندی های این رشته و همفکری در خصوص زمینه های همکاری متقابل با تصمیم سازان این حوزه، نمایشگاهدستاوردهای پیشتازان مهندسی سیستم های سلامترا برگزار می کند.
گفتنی است نمایشگاه دستاوردهای پیشتازان مهندسی سیستم های سلامت با شعار همه برای سلامت؛ سلامت برای همه ساعت 14 روز دوشنبه 13 آذرماه در سالن اجتماعات جابرابن حیان دانشگاه افتتاح می شود.

4 آذر 1396 / تعداد نمایش : 634