متن کامل خبر


 
انتصاب نایب رئیس کمیته حمایت و نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه

خلاصه خبر: با حكم رئیس دانشگاه، دكترمحمدجواد ناطق، معاون فرهنگی و اجتماعی، به عنوان نایب رئیس کمیته حمایت و نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه منصوب شد.

با حكم رئیس دانشگاه، دكترمحمدجواد ناطق، معاون فرهنگی و اجتماعی، به عنوان نایب رئیس کمیته حمایت و نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه منصوب شد.
در این حکم آمده است بر اساس ماده 32 آیین نامه انجمن ها و اتحادیه های انجمن های علمی دانشجویان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب 29/7/1396 وزارت عتف و به موجب این حکم به عنوان نایب رئیس کمیته حمایت و نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه به مدت یک سال منصوب می شوید.
امید است با رعایت دقیق مفاد این آیین نامه در راستای تحقق چشم انداز دانشگاه مبنی بر ایجاد دانشگاه با نشاط، نوآور، دوستدار علم و پایبند به مکارم اخلاقی، موفق و مؤید باشید.

30 آبان 1396 / تعداد نمایش : 238